Website Geef om water

Website 'Geef om water'Slecht 12 procent van de bevolking weet dat er in november dit jaar waterschapsverkiezingen zijn. Ruim 60 procent weet nergens van, de rest denkt dat de verkiezingen pas in de komende jaren zijn.
Zie bericht nu.nl

Daarom benaderde Gijs van Leeuwen van de SGP in Houten mij onlangs of ik een website wilde bouwen voor de komende waterschapsverkiezingen van het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden in Houten die gehouden worden van 13 tot en met 25 november dit jaar.

Voor degenen die niet weten wat waterschappen zijn:

De waterschappen zijn verantwoordelijk voor het waterbeheer in Nederland. Zij zorgen ervoor dat we onze voeten droog houden en dat we veilig achter de dijk kunnen wonen. De waterschappen reinigen ook het afvalwater en zorgen voor schoon oppervlaktewater. Bij de waterschappen werken ruim 10.000 mensen. Het werk van de waterschappen gaat tegenwoordig verder dan het aanleggen van dijken en het bouwen van gemalen. De activiteiten van waterschappen hebben steeds meer raakvlakken met ruimtelijke ordening, natuur-en milieubeheer, recreatie e.d. Waterschappen staan voor de taak de verschillende, soms tegenstrijdige, belangen binnen het waterbeheer zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Zij doen dat samen met het Rijk, de provincies, de gemeenten en verschillende belangenorganisaties.

Citaat van de website water.nl

Website: http://www.geefomwater.nlDeel dit bericht
Over dit projectDeel dit berichtTags:
, , ,